Modul 1 - 4

Undervisningsplan

Modul 1 - Første weekend IndreBarn kursus

På modul 1 arbejder vi med at åbne op for det indre barn. 

Skabe reel kontakt imellem klient og indre barn. Adskillelse imellem voksen del / barne del. 

Hvordan skabes der tillid imellem IB. og Klient. Det er her de gamle tillidsbrud dukker op og der skal tages hensyn adopterede adfærds mønstre fra tidlige voksen relationer der ofte gør at klienten behandler sig selv på samme måde som forældrene behandlede det lille barn. Disse elementer er basale for at Indre barn får tillid til klienten, og at klienten lære at sortere følelser = Behandlingen virker.

Øve øve øve til i begynder at få fornemmelse af teknikken. Der er kontant afregning hvis det virker, eller ikke virker, i de små øvegrupper i kommer i. Det er der hvor det ikke virker vi som behandler lære noget

Mere teori vil komme på efter hånden som jeres problemer i arbejdet dukker frem: Bla bla bla

Indrebarns flugtveje og overspringshandlinger: Hvordan kommer vi i praksis om ved dem og får klienten videre med arbejdet. Hvad er det præcist indre barn prøver at fortælle?

De fire bevidsthedsformer: 1, 2, 3 og 4 dimensional bevidsthed. Hvor i udviklingen ligger de og hvad har de af betydning for vores diagnosticering af hvor problemet ligger. Hvad er reptilhjernens opfattelse af livet. feks. jæger-samler bevidsthed (2 dimensional) / ego- bevidsthed (3 dimensional) / Kærlighed/empati (4 dimensional)

Forståelsen af det E-l-a-s-t-i-s-k-e indre barn. Tidsindikator af hvor fra og hvor til problemet ligger i klientens barndom.

Få klienten til at se sin barndom med egne voksne øjne og ikke med mors briller på.

Vigtigst er at oprette , en bagudgang for IndreBarn som er helt basalt for det videre arbejde på modul 2.

Modul 2 - Anden weekend IndreBarn kursus

Vi arbejder her vider med alt det vi har fre modul 1.-- og --

På modul 2 arbejder vi på at tage kontakt med mor og far eller andre, samt det praktiske arbejde i at tilgive under en behandling. Det er højst sandsynligt ikke hvad i tror det er.

- Re-definitation af tilgivelse og forladelse.- Tilgivelse er at give til.

Se og forstå de reelle barndomstraumer ud fra voksenlivets genvordigheder, eller genindspilninger/geniscenesættelser af barndoms oplevelser.

Lære at forstå det indre barns logik og sekundergevindsterne ved at sabotere voksen livet for klienten. Der er her en helt klar logik og gevinst for den personlige udvikling, hvis vi lytter og forstår og tager til os.

Giv mor hvad der er mors og IndreBarn hvad der er indrebarns.

Modul 3 - Tredje weekend IndreBarn kursus

Vi arbejder her vider med alt det vi har fre modul 1.og 2-- og --

På modul 3 arbejder vi på at forstå det mønstre, som er opstået og ligger i familien samt hvordan det påvirker klientens nuværende liv. Mors svigt? Nej ingen dom her. Kun det der oplevedes som svigt af indre barn. Indre barns oplevelse af de manglende kompetencer, kærlighed, nærvær med videre.

Vi arbejder her på modul 3 med at klæde mors IndreBarn af. Her får vi mulighed for som voksne at forstå mors dybe smerte uden at være i magtesløsheden/offerrollen.

Tit ved klienten godt hvor barnlig mor kan være, andre gange ikke. Men IndreBarn ved det aldrig og holder stædigt fast i sit billede af at mor er perfekt og det er mig der er noget galt med. Her er der virkelig mulighed for frisættelse af skyld når klientens indre barn blir vist at mor kun er x-år inden i og at det er den egentlige grund til at mor ikke agere som voksen. Det er ikke mig der er noget galt med- puha :-) Det letter nu for Indre Barn.

Frisættelse af alle parter. Uden drømmen. Kun erkendelse af virkeligheden som den var og er.

Modul 4 - Fjerde weekend IndreBarn kursus

Vi arbejder her vider med Alt det vi har fre modul 1.- 2. og 3-- og --

På modul 4 arbejder vi på ligeværdigheden mellem klienten og forældre. Klientens frihed og mødet med "Den vise mor". Med adskillelsen af mor og mors indrebarn får vi muligheden for indsigt i mors egentlige indre kerne. Den vokse del af mor. Også den del der aldrig kom i spil fordi hun havde dårlige opvækstvilkår og den del der kom i spil. Hermed skabes adgang til egen indre kerne/ følelsesmæssig arvemasse.

Dette er et meget essentielt punkt. Meget givende for klientens vider udvikling

Vi samler alt, hvad vi har lært og får skabt et helhedsbilede. Hele modellen gennemgåes fra A-Z, trin for trin.

Opsamlingdag en Lørdag ca. 2 måneder efter IndreBarn kursus.

Dette er en opsamlingsdag. Hav cases med fra jeres klinikker!!

Ideen med denne dag er gennemgang af cases fra jeres Indre Barn arbejdet på klinikkerne.

Opsamling af struktur mv. Hvor gik I i stå? Hvor køre I fast? 

Ekstra gennemgang af strukturende fra modul 1-4

Ekstra gennemgang af de 4 vigtige værktøjer. Protektions mab- Secret of toilet paper- dogmereglen og Sentimentaliteten som værktøj