Kropsterapi

Hvor skal vi hen i behandlingen. Der er mulighed 1-2-3.

1/ fysisk

2/ fysisk og psykisk

 3/ psykisk

Læs mere nedenfor om:  Parterapi - Incest - Adoption - Behandling af børn - IndreBarn med børn

Mulighed nr. 1

Du har et rent fysisk problem med kroppen. Det behandler jeg fysisk. Massage, pulsering, udtømning af låste områder, led-forløsning. Der kan ligge chok fra ulykker og eventuelle oplevelser fra tidligere i livet. Det skal der tages hensyn til, hvis kroppen skal have tillid til mig og til at samarbejde.

Af og til er vi nødt til at besøge mulighed nr. to kortvarigt, for så at gå tilbage til egentlig kropsbehandling.

Jeg er meget specialiseret i det fysiske. Korsben, ryg, nakke, mm.

Mulighed nr. 2

Du har et psykisk og fysisk problem, og du ved det egentlig godt. Det ene låser for det andet eller omvendt.

Det betyder ikke, at det fysiske ikke er reelt. Tværtimod. Det betyder, at der er noget psykisk/følelsesmæssigt, der skal ses på før eller samtidig, for at få det fysiske eller psykiske til at løsne. - Hønen eller ægget. Vi finder en vej.

Den fysiske behandling åbner op til de underliggende følelser.

Jeg MASER ikke igennem her. Vi skal bare have kontakt til følelserne. Kontakt til det Indre Barn, der er bange for, hvad det er, der sker her hos denne mærkelige behandler, som den voksne del af dig har bestilt tid hos. Efter lidt snak med det Indre Barn opleves det fysiske markant mindre smertefuldt. Det slipper ofte næsten af sig selv til stor overraskelse for de fleste.

Mulighed nr. 3

Du har noget psykisk, der skal arbejdes med gennem kroppen. Mit speciale i Indre Barn, som her skrives med stort, fordi det er en virkelig person i dit liv.

Du kommer for at få hjælp til noget irrationelt i dit liv. De fleste har været i psykoterapi, men det virkede ikke. Irrationelle handle- eller tankemønstre. Angst, overgreb, incest, sceneskræk, adoption eller en vanskelig barndom. Alt det nedsætter livskvaliteten. Det, der er vigtigt her, er tilgangen til følelserne og arbejdet med at frigøre Indre Barn. Der kan ikke snakkes udenom, når det gøres gennem kroppen.

Det vigtige er, at jeg som behandler ingenting ved, før der er klar tilbagemelding fra det dit inderste. Ellers virker det ikke.

Her handler det om, at ...

Lytte til det Indre Barn. Høre det Indre Barn sige, at det ikke er blevet hørt før

Det er det, jeg er god til. 


Gå til - Kontakt for at stille spørgsmål - eller-  bestille tid til behandling .

Eller ring / sms på 21 27 71 98 - Atle Hedvard for at høre nærmere.